Platba školy v přírodě

Vážení rodiče!

Školu v přírodě 1 700,- je možné platit na účet školy,

č.úč. 27-8940500247/0100

Turnaj o pohár starosty Prosenic

Dne 13. 5. 2016 jsme se s dětmi zúčastnily turnaje v miniházené o pohár starosty Prosenic.

Celkem hrálo 7 družstev v každé kategorii. Naši školu reprezentovaly tyto děti:

Kategorie A: (1. třída) – Dan Vilhelm, Natálie Chudárková, Ondřej Löffler, Aneta Pudová, Šimon Ševčík

Kategorie B: (2. – 3. třída) – Alena Keňová (brána), Jan Vilhelm (brána), Veronika Dvořáková, Michal Rotter, Radek Škrabal, Ondra Majdiak

Kategorie C: (4. – 5. třída) – David Stejskal (brána), Adriana Zpěvákova, Thomas Anderson, Kryštof Loffler, Vojta Bernát

Na turnaji jsme měli veliký úspěch. V kategorii A děti získaly 4. místo, v kategorii B 2. místo a v kategorii C 4. místo.

Překvapením bylo vyhodnocení soutěže o nejlepšího střelce z každého družstva. Z našich žáků pohár získala Natálka Chudárková za kategorii A, Radek Škrabal za kategorii B a Vojta Bernát za kategorii C.

Děti si odvezly medaile, poháry, diplomy, dětské „šampáňo“, sladké odměny a plno krásných zážitků.

Blahopřejeme!!!

Velké poděkování patří našim ochotným rodičům, kteří nás odvezli auty, zůstali fandit, hlídali děti a pomáhali. Paní Radce Löfflerové, Rotterové, Škrabalové, panu Vilhelmovi, Dvořákovi a samozřejmě trenérovi panu Rotterovi.

Lada Keňová

Plán akcí – květen 2016

      

 1. a 8. 5. státní svátek
  6. 5. /pátek /  Den matek – Zahradní slavnost, vystoupení pro maminky   16.30 hod.                                                    11. 5. Svět očima dětí – odpolední projekt Ministerstva vnitra ČR „ Hrdinové všedního dne“
  (Jsou mezi námi lidé, kteří denně nasazují své životy při pomoci jiným)
  13. 5. Turnaj v miniházené v Prosenicích, doprovod Keňová, Martinková
  20. 5. Dopravní hřiště Šternberk – jízdy zručnosti a testy
  4. a 5. ročník (odjezd 7.15, návrat 12.25)
  doprovod: Martinková, Keňová
  27. 5. návštěva místní knihovny
  30. 5. třídní schůzky – konzultace
  (žák + rodiče ­+ p. učitelka = dle rozpisu) 2. – 3. ročník
  31. 5. třídní schůzky – konzultace
  (žák + rodiče ­+ p. učitelka = dle rozpisu) 1. – 5. ročník

 

Vzdávám se funkce ředitelky této školy

Vážení rodiče,
do školství jsem nastoupila jako nadšená učitelka s představou aktivně se věnovat dětem na prvním stupni základní školy.
Během dvaceti let ve funkci ředitelky ZŠ Jívová jsem si splnila svůj sen. Vytvořila jsem ve své rodné vesnici školu, do které děti chodí rády. Je zde výborný pedagogický sbor, který vytváří ve škole velmi příjemnou atmosféru a organizuje pro žáky mnoho aktivit i ve svém volném čase. Velký přínos má i nová vedoucí školní jídelny, která inovuje a zkvalitňuje provoz školní jídelny.

Škola je díky mnoha projektům vybavena moderním nábytkem, interaktivními tabulemi, počítači i mnohými výukovými pomůckami.

Chtěla bych být především učitelka, věnovat se dětem, dělat pro žáky zajímavou a motivující výuku.
Práce ředitelky mi toto znemožňuje, jsem zahlcena papíry, administrativou, jednáními, řešením problémů. Chci se vrátit ke svému poslání, k dětem a k učení.

Proto jsem se rozhodla udělat změnu a k 31. 7. 2016 se vzdávám funkce ředitelky této školy.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem rodičům i zastupitelstvu obce za podporu mé práce i celé školy. Vážím si ochoty rodičů, kteří se aktivně zapojovali do organizace školních akcí. Především bych chtěla ocenit práci svých kolegyň i všech zaměstnanců školy, kteří často ochotně pracovali nad rámec svých pracovních povinností.

Pevně věřím, že toto moje rozhodnutí přijmete a pochopíte.

Jívovské škole přeji stále spokojené žáky, pedagogy i rodiče.                                                                  Mgr. Pavla Krátká

 

Den matek – Zahradní slavnost 6. května 16. 30 hod.

plakát na www

Den Země

 1. dubna jsme již tradičně oslavili Den Země.
  Na úvod tohoto dne jsme si poslechli píseň pana Uhlíře a Svěráka“ Chválím tě Země má“

Poté jsme se rozdělili na dvě skupiny. První a druhá třída měla program s paní Pacovskou z organizace Děti na větvi o životě včel. Děti se dozvěděly o částech včelího úlu,  kdo v něm přebývá a funkci každého člena včelího společenstva.

Druhá skupina, třetí, čtvrtý a pátý ročník nakládala starý papír do přistavěného kontejneru. Žáci poznali, že není vůbec lehké přenést uložený starý papír z kůlny za školou do kontejneru. Než si žáci zašli na svačinku, posbírali odpadky v centru vesnice. Viděli, kolik věcí lidé vyhazují do přírody. Uvědomili si, jak tato nezodpovědnost obyvatel obce znečišťuje naše prostředí.

Po svačince si obě skupiny vyměnily své aktivity. Po jedenácté hodině jsme se všichni sešli na náměstí obce, kde si děti zaběhaly při hře „Zrnka moudrosti.“ Všichni sbíraly deset moudrostí o ekologii  a ochraně přírody.

Celý den jsme si připomínali svátek naší planety Země a to, jak ji můžeme pomáhat a chránit.

Mgr. Pavla Krátká

Plán akcí duben 2016

Základní škola Jívová, okres Olomouc, příspěvková organizace
Jívová 20 , 783 16 p. Dolany u Olomouce
_______________________________________________________

telefon: ZŠ 739 350 989, ŠD 737 556 525, ŠJ 737 065 916
IČO: 70985278      e- mail: zsjivova@iol.cz     www.zsjivova.cz

Plán akcí – duben 2016

1. 4. Krajské kolo Dětská scéna 2016 – recitace, postoupily 2 žákyně

2. 4. Šternberský slavíček, 14.00 v kině ve Šternberku – postoupily 2 žákyně

14. 4. divadlo ve škole, Plaštožroutí pohádka, 9.00 ve škole

18. 4. Porada ředitelů, 10.00 hod Olomouc

20. 4. Turnaj v miniházené, Velká Bystřice

22. 4.  Den Země: 7.30 – 12.00  Živo jako v úle – o životě včel,

úklid v obci (vhodné oblečení a igelitové sáčky)

25. 4. Pedagogická rada 12. 30 hod

27. 4. Školská rada, začátek 16.00

30. 4. (sobota) pálení čarodějnic (společná akce s Obcí Jívová )

17.00 na náměstí v Jívové

Slavíček – přehlídka zpěváků

Během školního roku mohou všichni žáci naší školy ukázat, jak umí recitovat na přehlídce recitátorů, jak umí zpívat, na přehlídce zpěváků a jací jsou sportovci při atletickém trojboji.

Pěvecká přehlídka Slavíček proběhla nejprve v každém ročníku. Každý si připravil svoji písničku, kterou poctivě trénoval. Z každé třídy postoupili nejlepší zpěváci do školního kola, které proběhlo hned po velikonocích 29. 3. 2016 ( viz fotogalerie). Odborná porota vybrala z dvanácti zpěváků školy dvě dívky, které doporučila do dalšího kola – Šternberského slavíčka.

Šternberský slavíček, který byl 2. dubna 2016 je soutěží šternberských škol. Soutěžilo se v pěti kategoriích: 1. třída ZŠ, 2. – 3. třída ZŠ, 4. – 5. třída ZŠ, 6. – 7. třída ZŠ + Gymnázium, 8. – 9. třída + Gymnázium. Soutěže se mohou zúčastnit děti, které absolvovaly školní kola Slavíčka. Jelikož je tato soutěž PŘEDEVŠÍM soutěží šternberských škol, školy z mikroregionu Šternbersko mohly nominovat maximálně 1 dítě v každé kategorii. Soutěž hodnotila pětičlenná odborná porota, kde stejně jako loni, byla jedna známá osobnost.

Obě nominované dívky předvedly velmi pěkný výkon. Karolína Kouřilová zazpívala píseň Ewy Farné „ Mám boky jako skříň“ a Alenka Keňová se představila s písničkou Hany Hegerové „ Čerešně“.
My děkujeme děvčatům za skvělou reprezentaci školy.

Mgr. Pavla Krátká

Přehlídka recitátorů

Dne 26. února proběhla na naší škole přehlídka recitátorů. Všechny děti přednesly báseň, kterou jim vybraly paní učitelky a které s nimi procvičovaly. Velmi mile nás překvapily zejména děti ze 4. a 5. ročníku pod vedením paní učitelky Martinkové. Porota (Keňová, Kašpárková, Martinková, Krátká) měla velmi těžké rozhodování při výběru recitátorů k reprezentaci naší školy.

Do okresního kola v Olomouci postoupili tito žáci: Alena Keňová, Eliška Jurčová (1. kategorie), Thomas Anderson, Karolína Kouřilová, Karolína Přikrylová a Tereza Matesová (2. kategorie).

Děti v Olomouci byly velmi šikovné, dokonce přijely i s několika diplomy. Ocenění za pěkný přednes získal Thomas Anderson. Největším úspěchem však bylo ocenění s postupem do Krajského kola, které získaly Alenka Keňová a Terezka Matesová.

Krajské kolo v Olomouci se konalo 1. dubna, kde opět naše děvčata zabodovala. Mezi velkou konkurencí (38 žáků v každé kategorii) postoupily dvě děti do Prahy a další dvě děti dostaly ocenění za krásný přednes. Naše děvčata získala ocenění.  Je to pro naši školu veliký úspěch. Blahopřejeme Alence a Terezce.

Moc děkujeme paní Konečné za doprovod.

Napsala: Martinková Magdaléna

Krajské kolo přehlídky recitátorů

Krajské kolo recitátorů proběhlo v pátek 1. dubna 2016. Obě dívky naší školy získaly ocenění poroty za přednes.

Velké poděkování patří paní učitelce Martinkové a paní vychovatelce Keňové, které trpělivě připravovaly obě žákyně na toto vystoupení.

 

Alenka Keňová Tereza Matesová

Naše škola

<a href="http://www.in-pocasi.cz" title="Počasí">POČASÍ (OL.KRAJ)</a>
Pondělí 30. května 2016
Květen 2016
Po Út St Čt So Ne
« Dub    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031