Pozvánka na Zahájení školního roku 2015/2016

plakátek na www

Závěr školního roku 2014/2015

Školní rok 2014/2015 jsme ukončili 29. června 2015 hned po týdenní škole v přírodě.

Žáci strávili první půlhodinku ve třídách se svou paní učitelkou. Zhodnotili, co se jim během školního roku líbilo a co se jim povedlo. Každému žákovi bylo předáno závěrečné vysvědčení.
Po deváté hodině jsme se sešli všichni ve třídě u čtvrťáků a páťáků.

Shrnuli jsme, co se povedlo naší škole, jaký byl ten uplynulý školní rok a čeho jsme dosáhli.
a) Sběr
/ papíru, PET láhví, pomerančové kůry, hliník/  –  pochvala všem za přinesené komodity i za ochotu při nakládání starého papíru do kontejnerů
– tentokrát nám papír odvezla firma MAD Papír ( jsou problémy s odvozem, firmy chtějí
abychom zaplatili dopravu)
 nebudeme už sbírat PET lahve, hliník 
b) Recyklohraní – úspěšně jsme pokračovali v tomto ekologickém projektu

Sbíráme: vybité baterie, drobné elektrozařízení, již ne ledničky, televize, pračky!!!!!
Plníme úkoly s ekologickou tématikou
Za to získáváme body, za které si pořídíme vybavení do ŠD

25. 09. 2014 406 Přičtení bodů Sběr baterií 58 kg
09. 10. 2014 301 Přičtení bodů Sběr baterií 43 kg
05. 11. 2014 129 Přičtení bodů Sběr elektrozařízení 43 kg
06. 02. 2015 235 Přičtení bodů Sběr baterií 47 kg
18. 03. 2015 750 Odečet bodů Nákup dárku program
02. 04. 2015 144 Přičtení bodů Sběr elektrozařízení 48 kg
14. 04. 2015 30 Přičtení bodů Sběr tonerů
27. 04. 2015 280 Přičtení bodů Sběr baterií 56 kg
03. 06. 2015 250 Přičtení bodů Splnění úkolu Pomocníci

____________________________________________________________________
body za školní rok 2014/2015          1 775      odečteno   750 bodů za program

celkem bodů          2 652

c) poděkování p. starostovi za spolupráci během roku ( dar obce na ŠvP, podpora školy, rekonstrukce školní jídelny, výměna plynových kotlů)

d)  Poděkování za příspěvek na dopravu na ŠvP – Domašov nad Bystřicí, Hraničné  Petrovice
e)  Co se nám povedlo:
Přehlídka recitátorů – okresní kolo 4 žáci, 1 žákyně do krajského kola – ocenění A.  Keňová
Slavíček školní kolo, Šternberský slavíček
Testy Kalibro pro 3. a 5. ročník – výborné výsledky žáků ve vědomostních testech
   Vystoupení – rozsvěcování vánočního stromu ( krásný program v kostele sv. Bartoloměje
– vánoční besídka ( pohádka S čerty nejsou žerty)
– zahradní slavnost ke dni matek (výborné ohlasy rodičů i veřejnosti)
Miniházená – Ocenění našich žáků, trenérů i rodičů na velkém turnaji MegaCup za vzornou
spolupráci ( velký zlatý pohár)
Svět očima dětí – Opět jsme získali ocenění v této soutěži Ministerstva vnitra ČR za
výtvarnou práci
e) rozloučili jsme se s žáky 5. ročníku

f) poděkování pedagogickému sboru za práci s dětmi ve škole i mimo vyučování, za příjemné prožití uplynulého školního roku, za obrovské nasazení celého pedagogického sboru při realizaci všech akcích školy, za skvělou týmovou spolupráci, díky níž jsme dosáhli tak skvělých výsledků.

g) rozloučili jsme se s p. učitelkou Helenou Lukavskou. Díky paní učitelce Lukavské jsme dosahovali velkých úspěchů ve výtvarných soutěžích a přehlídkách. Připravovala děti na recitační vystoupení, navrhovala i realizovala kulisy ke všem vystoupením školy, byla autorkou mnohých pozvánek a textů pro rodiče i veřejnost. Žáky pátého ročníku výborně připravovala v anglickém jazyce na přechod na druhý stupeň.

Děkujeme paní učitelce Lukavské za 17 let vzorné pedagogické práce na naší škole.

h) Zazněla také naše školní hymna

ch) Nakonec jsme pomyslně zamčeli celou školu

A TÍM ZAČALY PRÁZNINY

 

Atletický trojboj – školní kolo

V úterý dne 16. 6. 2015 proběhl na naší škole atletický trojboj. Děti závodily ve třech disciplínách
(skok do písku, hod kriketovým míčkem a běh na 50 metrů).  Soutěže probíhaly v areálu školy|
a jívovského náměstí.  Ve třech kategoriích změřilo své síly 38 dětí.
Nejúspěšnější byli:
z první kategorie (1. třída) Jan Vilhelm, Albert Mikolášek, Michal Rotter.
V druhé kategorii (2. a 3. třída) zvítězili Ondřej Majdiak, Eliška Jurčová, Alena Keňová.
Vítězové třetí kategorie (4. a 5. třída) jsou Tomáš Keňa, Matyáš Mikolášek, Josef Konigsmark. 

Počasí nám přálo a děti se radovaly ze sladké odměny a ocenění diplomy.

Lada Keňová

Pochvala naší škole

V neděli 7. 6. 2015 jsem otevřela mailovou poštu naší školy a přečetla jsem si tuto zprávu:

Dobrý den, v pátek jsem na kole zavítal do vaší obce.  Po stoupání z Dolan, jsem si sedl na lavičku u BUS zastávky a po chvíli začal číst informace na nástěnkách. Až jsem se dostal k tablu odcházejících žáků. Moc se mi líbilo, pobavilo mě. Když jsem se dostal k internetu, našel jsem si tento mail na krásných www stránkách.

K vaší obci nemám žádnou vazbu,  nikoho tam neznám, dostal jsem se k vám náhodou. Byl jsem na služební cestě v Olomouci.

Děkuji vám z celého srdce za to, co pro děti v naší zemi děláte. Možná to u vás berete jako samozřejmost. Před zhruba 35lety jsem podobnou školu opouštěl u nás na Šumavě. Až v konfrontaci s ostatními jsem později  zjistil, že většina kamarádů do takové školy nechodila a ani mi nechtěli věřit, co všechno jsme dělali. A já vím, jak to bylo tehdy pro můj další život důležité. 

Přeji vám všem hodně radosti a štěstí při vaší záslužné práci.

S úctou Rostislav Holeček, Klatovy.

Hned ráno na provozní poradě jsem to přečetla všem zaměstnancům naší školy.
Je to pro nás opravdu největší ocenění naší práce, kterou děláme rády.
Je fajn, když si někdo najde čas a napíše nám, co se mu líbí.

 

děkujeme pane Holečku                  Mgr. Pavla Krátká

Opět jsme vyhráli “ Svět očima dětí“

Dobrý den ,

srdečně Vás i Vaše žáky zveme na Slavnostní vyhlášení soutěže – Svět očima dětí
Kde: sál Muzea Policie ČR, Ke Karlovu 1, 120 00 Praha 2
Kdy: úterý 16. června 2015 od 12 hodin

Umístili se :
Veronika Víťazková (11) a Kryštof Löffler( 9), Základní škola Jívová

Děkujeme a krásný den

 

Mgr. Blanka Brandová

Ministerstvo vnitra České republiky
Odbor tisku a PR
oddělení koncepce, strategie
a produkce

tel.:  974 833 786
mob.: 731 112 541
blanka.brandova@mvcr.cz

Svět očima dětí - pozvánka

 

Plán akcí –  červen 2015

1. 6. výlet do ZOO na Svatém Kopečku
V rámci dotace OPVK „Zvyšování kvality ve vzdělávání v SO ORP Šternberk“
odjezd: 10.30 hod od školy, návrat: 15.15 do Jívové, 15.25 Hraniční Petrovice a 15.30 Domašov n. B.

2. 6. třídní schůzky – konzultace (žák + rodiče ­+ p. učitelka = dle rozpisu)
4. 6. ukázková hodina pro předškoláky v 1. ročníku, 9.30
5. 6. návštěva místní knihovny
10. 6. návštěva školní psycholožky
11. 6. Fotografování (skupina 25,- Kč, 3ks jednotlivec  60,-) v 8. 30 hod.
12. 6. dopravní hřiště Šternberk – jízdy zručnosti a testy , 4. a 5. ročník
( odjezd 7.15, návrat 12.25) doprovod: Martinková, Keňová
15. 6. Pedagogická rada
16. 6. atletický trojboj (běh na 50m, skok do dálky, hod kriketovým míčkem)
18. 6. Planetárium ve škole, začátek 9.30
         ukázky“ http://www.mobilniplanetarium.cz/recenze-filmu/
18. 6. odevzdávání učebnic, úklid tříd, chodeb a celé školy
19.a 20. 6. Mega Cup, velký mezinárodní turnaj v miniházené
22. 6. – 26. 6. Škola v přírodě Sluňákov, Horka nad Moravou – projekt Zelený ostrov
29. 6. předávání vysvědčení, zakončení školního roku / do 9.00 hod/
30. 6. ředitelské volno

 Hlavní prázdniny: 1. 7. (středa) – 31. 8.(pondělí) 2015

Nástup do školy: v úterý 1. 9. 2015 v 7.30 hod

Poznámka:

Na základě průzkumu mezi rodiči, jsem rozhodla vydat dětem vysvědčení v pondělí 29. 6. 2015 a v úterý 30. 6. 2015 vyhlašuji ředitelské volno.

Mgr. Pavla Krátká

 

Hrad Šternberk 12.5.2015

S dětmi ze školní družiny jsme jeli na návštěvu hradu Šternberk.

Na hradě nás čekali kouzelníci, čarodějové z Bradavic, se kterými si děti zasoutěžily. Nejlepší týmy měly možnost hledat truhlu s pokladem. Po soutěžení následovala prohlídka hradu, kterou jsme si všichni velmi užili.

Na Šternberský hrad jezdíme s dětmi každým rokem a moc se nám líbí program, který bývá obměněn, a taktéž i prohlídka interiéru hradu.

Doprovod: Lada Keňová, Magdaléna Martinková

Beseda s hasiči

V pondělí  25.5.2015 se žáci 1., 2. a 3. ročníku setkali s opravdovými hasiči. Zavítali k nám zaměstnanci Požární stanice Šternberk. Děti si s nimi nejdříve zopakovaly důležitá telefonní čísla, která by měly i o půlnoci znát a použít v případě požáru, nehody či úrazu. Žákům bylo předvedeno, jak je živel oheň pro člověka důležitý. Zjistili však, že pokud nad ním zvítězí, může hodně ublížit. Na příkladech z praxe si názorně vysvětlili a následně pochopili, co znamená přísloví: „Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán!“. Páni hasiči dětem sdělili, jak mají postupovat v případě menších popálenin, zopakovali základy první pomoci. Děti si také připomněly únikové východy naší školy, postup v případě cvičného požárního poplachu nebo skutečného požáru. Přesto, že jsme rádi, že za námi taková vzácná návštěva zavítala, věříme, že nebudeme muset jejich služeb v budoucnu využít.

Mgr. Lenka Kašpárková

Plán akcí – květen 2015

1. 5. státní svátek – Svátek práce

7. 5. /čtvrtek/   Den matek – Zahradní slavnost začátek 16.30hod.
8. 5. státní svátek – Osvobození
13. 5. bubnování s p. uč. ze ZUŠ
20. 5. návštěva školní psycholožky
22. 5. Turnaj v miniházené v Prosenicích, doprovod Keňová, Martinková
. 5. Soustředění s miniházenou u Víťazků v Těšíkově, doprovod Martinková, Keňová
. 5. Návštěva hradu ve Šternberku s ŠD
29. 5. Matematika hravě, projekt pro žáky z OPVK Šternberk,
začátek 7. 30 pro 1. – 3. ročník,
9. 30 pro 4. a 5. ročník

další:

1. 6. výlet do ZOO Sv. Kopeček – v rámci projektu OPVK Šternberk

 

Svět očima dětí – Bezpečná škola

V úterý 28. 4. 2015 proběhl u nás ve škole odpolední projekt na téma Bezpečná škola. Děti se dozvěděly důležité informace o tom, jak se bezpečně dostat do školy. Věnovali jsme se těmto tématům: cyklista, chodec, cesta autem, chování v dopravních prostředcích.

Tento odpolední projekt organizujeme každým rokem, protože se zapojujeme do programu Svět očima dětí, který vyhlašuje ministerstvo vnitra. Doufáme, že i letos se dětem podaří něco zajímavého k danému tématu vymyslet a vytvořit.

Mgr. Magdaléna Martinková

Naše škola

<a href="http://www.in-pocasi.cz" title="Počasí">POČASÍ (OL.KRAJ)</a>
Pátek 4. září 2015
Září 2015
Po Út St Čt So Ne
« Srp    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930