Dopis od mimizemšťana Roberta ze ŠvP

Milí malí pozemšťané,

jsem opravdu hodně rád za to, že jsem se s Vámi setkal.

Děkuji Vám za mou záchranu a za pomoc, kterou jste mi poskytli. Mám velkou radost, že máte tak dobré srdce. Jsem šťastný z toho, že mé poselství přijali dobří lidé.

Také Vám děkuji za Vaši snahu a úsilí, které jste vynaložili v naší spolupráci a v plnění náročných úkolů. Někteří z Vás prokázali opravdovou vůli a statečnost. Obzvláště velkou radost jsem měl z Vaší snahy navzájem spolupracovat, pomáhat si a řešit i složité situace v klidu a v přátelské atmosféře. To je moc důležité!

Zprávu o našem setkání jsem poslal domů a všichni z toho měli velkou radost. Již brzy vyrazí nová vesmírná loď pro Vás a další šikovné pozemšťany.

Omlouvám se Vám za to, že jsem s Vámi nemohl zůstat déle, ale potřeboval jsem pomoct svému bráchovi, který se naboural s létajícím talířem v ZOO Lešná, zrovna ve výběhu tygra. To zvíře sice nebylo zelené, ale vypadalo stejně nebezpečně, jako Y u nás na zelené planetě EE.

Naštěstí se mi bráchu podařilo zachránit, opravili jsme létající talíř a brácha odletěl na naši vesmírnou loď, doufám. Já jsem zatím zůstal na Zemi. Mám zde ještě práci. Potřebuji vyřídit dalším pozemšťanům naše poselství. Také se mi moc líbí Vaše krásná pozemšťanka, učitelka Lenka, která je nejen hezká, ale i chytrá, hodná, šikovná a moc milá. Možná zůstanu na Vaší planetě, už se mi nechce pořád někam lítat…

Věřím, že se ještě někdy uvidíme, u Vás nebo na naší zelené planetě, ale i kdybychom se nepotkali, chci Vás o něco důležitého požádat! Zůstaňte dobrými pozemšťany! Pečujte o své zdraví. Dělejte užitečné věci. Pomáhejte ostatním. Chraňte svou planetu. Snažte se vždy dělat všechno tak, jak nejlépe umíte. A buďte kamarádi.

Přeji Vám všechno dobré, radujte se a buďte veselí!

 

Váš Hruodberaht (Robert)

Velvyslanec Vesmírné asociace mírumilovných planet.

Plán akcí – červen 2016

7. 6. Fotografování (skupina 25,- Kč, 3ks jednotlivec  60,-) v 10.00 hod                                                                                                                                                                                                            13. 6. Pedagogická rada

16. 6. Návštěva hradu ve Šternberku se ŠD, odjezd 13.05, návrat 18.05
( cena 150,- Kč)

17. 6. atletický trojboj (běh na 50m, skok z místa, hod kriketovým míčkem)

20. 6. – 24. 6. Škola v přírodě Všemina, Slušovice – projekt Cestování časem

27. 6. odevzdávání učebnic, úklid tříd, chodeb a celé školy

28. 6. vycházka do přírody

30. 6. předávání vysvědčení, zakončení školního roku / do 9.00 hod/

 

Hlavní prázdniny: 1. 7. (pátek) – 31. 8.(středa) 2016

Nástup do školy: ve čtvrtek 1. 9. 2016

 

 

Platba školy v přírodě

Vážení rodiče!

Školu v přírodě 1 700,- je možné platit na účet školy,

č.úč. 27-8940500247/0100

Turnaj o pohár starosty Prosenic

Dne 13. 5. 2016 jsme se s dětmi zúčastnily turnaje v miniházené o pohár starosty Prosenic.

Celkem hrálo 7 družstev v každé kategorii. Naši školu reprezentovaly tyto děti:

Kategorie A: (1. třída) – Dan Vilhelm, Natálie Chudárková, Ondřej Löffler, Aneta Pudová, Šimon Ševčík

Kategorie B: (2. – 3. třída) – Alena Keňová (brána), Jan Vilhelm (brána), Veronika Dvořáková, Michal Rotter, Radek Škrabal, Ondra Majdiak

Kategorie C: (4. – 5. třída) – David Stejskal (brána), Adriana Zpěvákova, Thomas Anderson, Kryštof Loffler, Vojta Bernát

Na turnaji jsme měli veliký úspěch. V kategorii A děti získaly 4. místo, v kategorii B 2. místo a v kategorii C 4. místo.

Překvapením bylo vyhodnocení soutěže o nejlepšího střelce z každého družstva. Z našich žáků pohár získala Natálka Chudárková za kategorii A, Radek Škrabal za kategorii B a Vojta Bernát za kategorii C.

Děti si odvezly medaile, poháry, diplomy, dětské „šampáňo“, sladké odměny a plno krásných zážitků.

Blahopřejeme!!!

Velké poděkování patří našim ochotným rodičům, kteří nás odvezli auty, zůstali fandit, hlídali děti a pomáhali. Paní Radce Löfflerové, Rotterové, Škrabalové, panu Vilhelmovi, Dvořákovi a samozřejmě trenérovi panu Rotterovi.

Lada Keňová

Plán akcí – květen 2016

      

 1. a 8. 5. státní svátek
  6. 5. /pátek /  Den matek – Zahradní slavnost, vystoupení pro maminky   16.30 hod.                                                    11. 5. Svět očima dětí – odpolední projekt Ministerstva vnitra ČR „ Hrdinové všedního dne“
  (Jsou mezi námi lidé, kteří denně nasazují své životy při pomoci jiným)
  13. 5. Turnaj v miniházené v Prosenicích, doprovod Keňová, Martinková
  20. 5. Dopravní hřiště Šternberk – jízdy zručnosti a testy
  4. a 5. ročník (odjezd 7.15, návrat 12.25)
  doprovod: Martinková, Keňová
  27. 5. návštěva místní knihovny
  30. 5. třídní schůzky – konzultace
  (žák + rodiče ­+ p. učitelka = dle rozpisu) 2. – 3. ročník
  31. 5. třídní schůzky – konzultace
  (žák + rodiče ­+ p. učitelka = dle rozpisu) 1. – 5. ročník

 

Vzdávám se funkce ředitelky této školy

Vážení rodiče,
do školství jsem nastoupila jako nadšená učitelka s představou aktivně se věnovat dětem na prvním stupni základní školy.
Během dvaceti let ve funkci ředitelky ZŠ Jívová jsem si splnila svůj sen. Vytvořila jsem ve své rodné vesnici školu, do které děti chodí rády. Je zde výborný pedagogický sbor, který vytváří ve škole velmi příjemnou atmosféru a organizuje pro žáky mnoho aktivit i ve svém volném čase. Velký přínos má i nová vedoucí školní jídelny, která inovuje a zkvalitňuje provoz školní jídelny.

Škola je díky mnoha projektům vybavena moderním nábytkem, interaktivními tabulemi, počítači i mnohými výukovými pomůckami.

Chtěla bych být především učitelka, věnovat se dětem, dělat pro žáky zajímavou a motivující výuku.
Práce ředitelky mi toto znemožňuje, jsem zahlcena papíry, administrativou, jednáními, řešením problémů. Chci se vrátit ke svému poslání, k dětem a k učení.

Proto jsem se rozhodla udělat změnu a k 31. 7. 2016 se vzdávám funkce ředitelky této školy.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem rodičům i zastupitelstvu obce za podporu mé práce i celé školy. Vážím si ochoty rodičů, kteří se aktivně zapojovali do organizace školních akcí. Především bych chtěla ocenit práci svých kolegyň i všech zaměstnanců školy, kteří často ochotně pracovali nad rámec svých pracovních povinností.

Pevně věřím, že toto moje rozhodnutí přijmete a pochopíte.

Jívovské škole přeji stále spokojené žáky, pedagogy i rodiče.                                                                  Mgr. Pavla Krátká

 

Den matek – Zahradní slavnost 6. května 16. 30 hod.

plakát na www

Den Země

 1. dubna jsme již tradičně oslavili Den Země.
  Na úvod tohoto dne jsme si poslechli píseň pana Uhlíře a Svěráka“ Chválím tě Země má“

Poté jsme se rozdělili na dvě skupiny. První a druhá třída měla program s paní Pacovskou z organizace Děti na větvi o životě včel. Děti se dozvěděly o částech včelího úlu,  kdo v něm přebývá a funkci každého člena včelího společenstva.

Druhá skupina, třetí, čtvrtý a pátý ročník nakládala starý papír do přistavěného kontejneru. Žáci poznali, že není vůbec lehké přenést uložený starý papír z kůlny za školou do kontejneru. Než si žáci zašli na svačinku, posbírali odpadky v centru vesnice. Viděli, kolik věcí lidé vyhazují do přírody. Uvědomili si, jak tato nezodpovědnost obyvatel obce znečišťuje naše prostředí.

Po svačince si obě skupiny vyměnily své aktivity. Po jedenácté hodině jsme se všichni sešli na náměstí obce, kde si děti zaběhaly při hře „Zrnka moudrosti.“ Všichni sbíraly deset moudrostí o ekologii  a ochraně přírody.

Celý den jsme si připomínali svátek naší planety Země a to, jak ji můžeme pomáhat a chránit.

Mgr. Pavla Krátká

Plán akcí duben 2016

Základní škola Jívová, okres Olomouc, příspěvková organizace
Jívová 20 , 783 16 p. Dolany u Olomouce
_______________________________________________________

telefon: ZŠ 739 350 989, ŠD 737 556 525, ŠJ 737 065 916
IČO: 70985278      e- mail: zsjivova@iol.cz     www.zsjivova.cz

Plán akcí – duben 2016

1. 4. Krajské kolo Dětská scéna 2016 – recitace, postoupily 2 žákyně

2. 4. Šternberský slavíček, 14.00 v kině ve Šternberku – postoupily 2 žákyně

14. 4. divadlo ve škole, Plaštožroutí pohádka, 9.00 ve škole

18. 4. Porada ředitelů, 10.00 hod Olomouc

20. 4. Turnaj v miniházené, Velká Bystřice

22. 4.  Den Země: 7.30 – 12.00  Živo jako v úle – o životě včel,

úklid v obci (vhodné oblečení a igelitové sáčky)

25. 4. Pedagogická rada 12. 30 hod

27. 4. Školská rada, začátek 16.00

30. 4. (sobota) pálení čarodějnic (společná akce s Obcí Jívová )

17.00 na náměstí v Jívové

Slavíček – přehlídka zpěváků

Během školního roku mohou všichni žáci naší školy ukázat, jak umí recitovat na přehlídce recitátorů, jak umí zpívat, na přehlídce zpěváků a jací jsou sportovci při atletickém trojboji.

Pěvecká přehlídka Slavíček proběhla nejprve v každém ročníku. Každý si připravil svoji písničku, kterou poctivě trénoval. Z každé třídy postoupili nejlepší zpěváci do školního kola, které proběhlo hned po velikonocích 29. 3. 2016 ( viz fotogalerie). Odborná porota vybrala z dvanácti zpěváků školy dvě dívky, které doporučila do dalšího kola – Šternberského slavíčka.

Šternberský slavíček, který byl 2. dubna 2016 je soutěží šternberských škol. Soutěžilo se v pěti kategoriích: 1. třída ZŠ, 2. – 3. třída ZŠ, 4. – 5. třída ZŠ, 6. – 7. třída ZŠ + Gymnázium, 8. – 9. třída + Gymnázium. Soutěže se mohou zúčastnit děti, které absolvovaly školní kola Slavíčka. Jelikož je tato soutěž PŘEDEVŠÍM soutěží šternberských škol, školy z mikroregionu Šternbersko mohly nominovat maximálně 1 dítě v každé kategorii. Soutěž hodnotila pětičlenná odborná porota, kde stejně jako loni, byla jedna známá osobnost.

Obě nominované dívky předvedly velmi pěkný výkon. Karolína Kouřilová zazpívala píseň Ewy Farné „ Mám boky jako skříň“ a Alenka Keňová se představila s písničkou Hany Hegerové „ Čerešně“.
My děkujeme děvčatům za skvělou reprezentaci školy.

Mgr. Pavla Krátká

Naše škola

<a href="http://www.in-pocasi.cz" title="Počasí">POČASÍ (OL.KRAJ)</a>
Úterý 28. června 2016
Červen 2016
Po Út St Čt So Ne
« Kvě    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930