Měsíční plány

Plán akcí – leden 2016

4. 1.   /pondělí/- nástup do školy

13. 1.  Třídní schůzky – individuální konzultace
/ rodiče + žák + učitel/  dle rozpisu

20. 1. Společenský ples v ŠD

25. 1.  Pedagogická rada – II. čtvrtletí

25. – 27. 1. Pythagoriáda – 5. ročník

27. 1. Zápis do 1. ročníku, od 13.30 -16.00 „ Sněhurka “

28. 1. (čtvrtek) Předávání pololetního vysvědčení

29. 1. (pátek)  – pololetní prázdniny

možnost shlédnout:

Adventní koncert – rozsvěcení vánočního stromu,
27. 11. 2015 – Jívová

https://www.youtube.com/watch?v=GDb-B-3M1ok

Plán akcí – prosinec 2015

  1. 12. Den čertů a andělů. Děti přijdou jako jedna z postav

7.30 – 9.10 učení dle rozvrhu (v kostýmech)

9.30 Mikulášovo překvapení

10.00 zkouška programu na vánoční besídku

  1. 12. vypouštění balonků, 15.15 náměstí Jívová
  2. 12. čtvrtek- Vánoční besídka pro rodiče a přátele,
    pohádka: Zlatovláska

začátek  16.30  v Kulturním domě v Jívové

. 12. besídka ZUŠ žáků ZŠ Jívová

  1. 12. Vánoční tvoření (dílna pro žáky), začátek 9.30 – 1. skupina,
    10.45 – 2. skupina
  2. 12. vánoční zvyky, tradice, koledování v obci

 

Středa 23. 12. – až 3. 1. neděle –  Zimní prázdniny

  1. 1. 2016 /pondělí/ nástup do školy

 

 Plán akcí –  listopad 2015

5. 11. Návštěva p. ředitelky MŠ Jívová v 1. třídě

6. 11.  Halloween, sraz 17.00 na náměstí (masku a lampión)

. 11. turnaj v miniházené, Velká Bystřice

9. 11. pedagogická rada

9. 11. focení s vánočním pozadím
(série fotografií, možnost zakoupit nebo vrátit – ukázka na www)

12. 11. představení „ Školička kouzel“, 10.15hod. ve škole
(s MŠ Jívová)

17. 11.  Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii (úterý)

21. 11. Vítání občánků 14.30 hod. Obecní úřad – program žáků ZŠ

25. 11. Den otevřených dveří a odpolední dílny „Adventní tvoření“
(viz pozvánka)

27. 11. Divadelní představení „ Princezna na hrášku“, herci Moravského

divadla Olomouc, začátek 8.00 ve škole (s MŠ Jívová)

27. 11. návštěva kostela sv. Bartoloměje

27. 11. Rozsvěcování vánočního stromu (program žáků ZŠ Jívová)

(viz pozvánka)

 

Pozn.

Vánoční besídka, předběžný termín 17. 12. 2015 v 16.30

Plán akcí –  říjen 2015

telefon: ZŠ 739 350 989, ŠD 737 556 525, ŠJ 737 065 916           IČO: 70985278

e- mail: zsjivova@iol.cz, www.zsjivova.cz

1. 10. fotografování – jednotlivci ( 3ks 60,-)
2. 10. Drakiáda (akce ŠD ve spolupráci s obcí)  v 17.00 na hřišti v Jívové
  5. – 9. 10. BAREVNÝ PODZIMNÍ TÝDEN
                     pondělí :  žlutá
                     úterý     :  oranžová
                     středa    :  červená
                     čtvrtek   :  zelená
                     pátek     :  hnědá

8. 10. odpolední projekt „ Čtení jako hraní“, o knihách, o čtení,
návštěva místní knihovny, začátek 12.30, ukončení 15.40 hod.
8. 10. školská rada, začátek 16.00 hod.
. 10. Turnaj v miniházené – Velká Bystřice
12. – 16. 10. třídní projekty „Bramborový týden“
13. 10. třídní schůzky v 16.00 / bez dětí/
1. společná část – hospodaření za minulý školní rok
prezentace – škola v přírodě / Zelený ostrov/
– co se nám podařilo, co nás čeká
– prezentace webových stránek
– další organizační otázky
2. ve třídách        – prospěch, chování, další sdělení tř. Učitelů
19. 10. Dopravní výchova pro 4. roč., DDM Šternberk, odjezd 7.15, návrat 12.27
.10. Návštěva učitelek z MŠ v 1. třídě
20. 10. výukový, poznávací výlet do Prahy (1. až 5. ročník)
26. 10. Teoretická část k orientačnímu běhu
27. 10. Orientační běh žáků v okolí školy 8.00 – 9.00
28. 10. středa –  státní svátek (Den vzniku samostatného československého státu)
29. a 30. 10.  Podzimní prázdniny

Plán akcí – září 2015

Základní škola Jívová, okres Olomouc, příspěvková organizace
Jívová 20 , 783 16 p. Dolany u Olomouce

telefon: ZŠ 739 350 989, ŠD 737 556 525, ŠJ 737 065 916   IČO: 70985278
e- mail: zsjivova@iol.cz, www.zsjivova.cz

1. 9. úterý – zahájení školního roku
úvod – společně ve III. třídě
dále – každý ve své třídě   1.roč.             Mgr. P. Krátká
2.a 3.roč.       Mgr. Lenka Kašpárková
4.a 5.roč.       Mgr. M. Martinková

2. 9.  vycházka k pstruží líhni Bělá, odchod od školy 7.30, návrat 13.05 hod
8. 9. Divadelní představení Kašpárek a čaroděj, 10.30 hod. ve škole

16. 9.  Maňáskové divadlo Šternberk, pohádky „ DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ“,
„O KOBLÍŽKOVI“ „TŘI PRASÁTKA“, v 8.00 v MŠ Jívová

18. 9. Promítání programu „Východní Afrika – kolébka lidstva“, pořádaným v rámci
unikátního projektu Planeta Země 3000
v kulturním zařízení kino Metropol v Olomouci dne v 10:00
odjezd objednaným autobusem 9.10 od školy, návrat 11.50 ke škole

28. 9. /pondělí/ státní svátek – sv. Václav

Kroužky ve školním roce 2015/2016

Úterý  –    13. 00 – 13.45 Pohybové hry (Mgr. Lenka Kašpárková)

Úterý  –    14. 00 – 15.00  Dramatický kroužek (Mgr. Pavla Krátká)

Čtvrtek –  13. 30 – 14.30  Miniházená  (Lada Keňová, Mgr. Magdaléna Martinková)

Pátek    –   13. 00 – 14.30 Keramika (Pavla Kryštofová)

začínáme již 14. 9. 2015

 

ZUŠ Moravský Beroun – pondělí: klávesy, klavír, kytara, flétna, zpěv

p. uč. Mgr. Daniel Sobota, Mgr. Jana Vysoudilová

Plán akcí –  říjen 2014

 

2. 10. fotografování v lavici – jednotlivci ( 3ks 60,-)
3. 10. návštěva místní knihovny
3. 10. Drakiáda ( akce ŠD ve spolupráci s obcí)
v 17.00 na kopci za obchodem v Jívové
4. 10. Vítání občánků z Jívové
7. 10. Turnaj v miniházené – Velká Bystřice
8. 10. školská rada, začátek 16.00 hod.
13. 10. Dopravní výchova pro 4. roč.,
DDM Šternberk, odjezd 7.15, návrat 12.27
13. – 17. 10. třídní projekty „Bramborový týden“
15. 10. třídní schůzky v 16.00 / bez dětí/
1. společná část – hospodaření za minulý školní rok
prezentace – škola v přírodě / Pravěk/
– co se nám podařilo, co nás čeká
– prezentace webových stránek
– další organizační otázky
2. ve třídách        – prospěch, chování, další sdělení tř. učitelů
17. 10. divadelní představení Divadlo Tramtarie, 8.00 KD Jívová
22. 10. Odpolední projekt „ Práva dítěte“
začátek 12.30, závěr 15. 30 hod.
28. 10. státní svátek ( Den vzniku samostatného československého státu)

27. a 29. 10.  Podzimní prázdniny

 

Plán akcí –  červen 2014

2. 6. divadlo ve škole „ O princezně Rozmařilce“ 10. 30 v tělocvičně
4. 6. Školská rada v 16.00 (p. Bernátová, p. Paráková, p. Přikryl, p. Malíková)
4. 6. návštěva hradu ve Šternberku, program Pevnost Boyard, odjezd 13.05, návrat 17. 50 hod
11. 6. ukázková hodina pro předškoláky v 1. ročníku, 9.30
13. 6. návštěva místní knihovny
16. 6. – 20. 6. Škola v přírodě „ RELAXA“ Žďárský potok – projekt Amulet o pravěku
Po 16. 6. odjezd  8.00, návrat Pá 20.6. v 16.00 Jívová, pak Hr.Petrovice, Domašov
23. 6. Pedagogická rada
23. + 24. 6. odevzdávání učebnic, úklid tříd, chodeb a celé školy
projekty dětí a) Hraničné Petrovice
b) Domašov nad Bystřicí
25. 6. pěší výlet na Těšíkovskou kyselku a areálu Zornička (program u Víťazků)
26. 6. vycházka
27. 6. předávání vysvědčení, zakončení školního roku / do 9.00 hod/

POZOR!

Hlavní prázdniny: 30. 6. (pondělí) – 29. 8.(pátek) 2014

Nástup do školy: v pondělí 1. 9. 2014 v 7.30 hod

Plán akcí – květen 2014

       Základní škola Jívová, okres Olomouc
                      příspěvková organizace
                   Jívová 20, 783 16 p. Dolany
_______________________________________

telefon: 585 038 116, 739 350 989   IČO: 70985278

1. a  8. 5. státní svátek
2. 5. atletický trojboj ( běh na 50m, skok do dálky, hod kriketovým míčkem)
7. 5. /středa/   Den matek, vystoupení pro maminky   16.30hod.
9. – 10. 5. Soustředění s miniházenou u Víťazků v Těšíkově,
doprovod p. uč. Martinková a Keňová
15. 5. DH Olomouc, „Kolotoč pohádek“  zač. 10.00, odjezd  9.15, návrat 11.45
15. 5. vystoupení „ Děti ráje v Domašově nad Bystřicí v 16.00
16. 5. vystoupení na setkání abiturientů v Domašově nad Bystřicí  13.00 hod.
20. 5. dopravní hřiště Šternberk – jízdy zručnosti a testy , 4. a 5. ročník
( odjezd 7.15, návrat 12.25) doprovod p. uč. Martinková
21. 5. beseda se seniory o životě na Jívové dříve
návštěva místní knihovny
26. 5. Fotografování (skupina 30,- Kč, 3ks jednotlivec  60,-) v 9.30 hod.
27. 5. preventivní program Policie ČR, 9.30 – 1. skupina 10.25 – 2. skupina
29. 5. třídní schůzky – konzultace (žák + rodiče ­+ p. učitelka = dle rozpisu)
30. 5. Turnaj v miniházené v Prosenicích, doprovod p. Keňová a Martinková

 

 

 

Plán akcí – březen 2014

4. 3. Masopustní karneval v ŠD, začátek 13.00 v tělocvičně školy

6. 3. Okresní kolo přehlídka recitátorů, doprovod P. Krátká

T. Matesová, T. Anderson, E. Švábenská, L. Nodžák

13. 3. třídní kolo „ Slavíček“ – přehlídka zpěváků  – 1. ročník,

14. 3. turnaj v miniházené Velká Bystřice, odjezd 7.30 návrat 12.30
(doprovod L. Keňová, M. Martinková)
19. 3. třídní kolo „ Slavíček“ – přehlídka zpěváků  –  4. a 5. ročník

20. 3. třídní kolo „ Slavíček“ – přehlídka zpěváků  –  2. a 3. ročník

21. 3. školní kolo Matematický cvrček a klokan 2. 3. 4. a 5. ročník
21. 3. Vynášení Morény, v 10.15 odchod od školy, návrat 12.00 hod.

25. 3. školní kolo „ Slavíček“ přehlídka zpěváků, 9.30 ve III. třídě

27. 3. zážitkový program pro děti ve škole

Méďové (prevence nežádoucího chování) zač. 8.25hod

Jonatán a RSB (prevence šikany) zač. 10.25 hod

29. 3.  „Šternberský Slavíček“ přehlídka zpěváků Městské kino, začátek 14.00

Plán akcí – únor 2014

3. – 7. 2. pololetní prázdniny

10. 2.   /pondělí/-  odevzdat vysvědčení

13. 2. Společenský ples žáků ZŠ Jívová, začátek 13.00 ve škole (společenský oděv)
výuka společenských tanců a etika chování ve společnosti

14. 2. turnaj v miniházené Velká Bystřice (doprovod: Keňová, Martinková)

18. 2. Divadlo Tramtárie „ Pohádky z mléčné dráhy“   10.00hod  KD Jívová, zveme i veřejnost

20. 2. exkurze „ Expozice času“ – 2. část návštěvy ŠD ve Šternberku

21. 2. program „ Hyen z Vietnamu“ – příběh holčičky z Vietnamu, žáci se zábavnou

a interaktivní formou  dozví, jak vypadá život jejich vrstevníků na druhé straně zeměkoule

beseda ve škole  7.30 – 1.- 3.ročník, 9.30 – 4. a 5. ročník

24. 2. školení žáků o ústní hygieně – studenty Lékařské fakulty v Olomouci
Všichni žáci si přinesou svůj kartáček na zuby

27. 2. Přehlídka recitátorů – školní kolo, 9.30 ve III. třídě

další:

testy Kalibro – 5. ročník

příprava na okresní kolo dětské scény

příprava na školní kolo přehlídky zpěváků, Slavíček

Naše škola

<a href="http://www.in-pocasi.cz" title="Počasí">POČASÍ (OL.KRAJ)</a>
Neděle 20. října 2019
Říjen 2019
Po Út St Čt So Ne
« Úno    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031