Historie

Škola ZŠ Jívová

Ve smlouvě z roku 1547 sice kartuziáni vyčlenili v Jívové prostor i pro školu, nevíme ovšem, zda a kdy k postavení školy došlo. První zpráva o jívovském učiteli totiž spadá až do roku 1672. Tehdy podle tzv. děkanské matriky měl jívovský učitel sedm měřic půdy, louku, ze které mohl sklidit jednu fůru sena a od obce dostával ročně 10 zl. 58 kr. Ze stručných zápisů z pozdějšího období se např. dovídáme, že v roce 1713 byl jívovským učitelem Johann Michael Gebuhr nebo to, že v roce 1727 dostával za zpěv a hru na varhany v kostele 2 zl. Již v roce 1749 je však mezi jinými stavbami v městečku zmiňována i budova školy.Podle děkanské matriky z roku 1771 byl učitel zároveň i kostelním varhaníkem. Patřil mu kousek pole (4 měřice) a malá loučka, od každého měšťana dostával snop ovsa, od obce 32 zl. a 182 vajec, další položkou jeho příjmů byla účast na pohřbech (4 zl. 56 kr.), za „muziku“ dostával 8 zl. a při slavnostech 2 zl., z Pohořan mu plynul příjem 56 kr. a 30 vajec. Do roku 1774 bylo vyučování dětí ponecháno víceméně obci a dozor nad školou měl farář. Po školských reformách Marie Terezie a Josefa II.se poměry poněkud zlepšily – učitelem se už nemohl stát jako dříve kdokoliv, nebol musel mít patřičné vzdělání. V roce 1785 nastoupil na místo jívovského učitele jívovský rodák Josef Berger (+ 1826) a po něm jeho místo zaujal jeho syn Florian Berger. Jívovská škola, původně jednotřídní, byla v roce 1826 rozšířena vzhledem k počtu žáků na dvojtřídní, což znamenalo, že učitel měl „k ruce“ pomocníka. O deset let později (1836) věnoval tehdejší školní inspektor a zároveň probošt a farář u sv. Moříce Maxmilián Sommerau-Beckh, pozdější olomoucký arcibiskup, jívovské škole „knihu cti“, do níž byli zapisováni premianti z Jívové i přiškolených Pohořan.

Škola a kostel

Jívovská farní škola byla na základě nového školského zákona z roku 1869 přeměněna na školu obecnou, péče o její budovu byla svěřena obci a dozor místní školní radě a školským inspektorům, učitelé byli nadále placeni státem. Učitelské povolání se až do roku 1861 udrželo v rodině Bergerů, a když v roce 1851 vyznamenaný „vzorný učitel“ FlorianBerger oslepl, nastoupil na jeho místo zeť Ludwig Stanzl. Oba byli výbornými hudebníky a Berger až do vysokého stáři plnil ještě funkci varhaníka. Zemřel v roce 1885 v požehnaném věku 81 let. Vedle obou se ve škole střídala řada učitelských pomocníků a tzv. výpomocných učitelů. Nevyhovující budova staré školy musela být v roce 1861 stržena a místo ní byla, za přispění obce, tkalcovského cechu, místních živnostníků a také bývalého patrona školy, majitele velkostatku Klášterní Hradisko, postavena nová školní budova se dvěma třídami, bytem pro
nadučitele a ještě jednou obytnou místností navíc. Slavnostní vysvěcení této budovy se uskutečnilo 9.října 1862. Budova potom přetrvávala všechny historické i místní proměny až do současnosti. V roce 1872 byla škola rozšířena na trojtřídní a získala vlastní cvičiště či hřiště. V roce 1884 došlo k dalšímu zvětšení na čtyři třídy a např. roku 1896 ji navštěvovalo celkem 337 dětí od šesti do čtrnácti let, takže na jednu třídu připadalo v průměru 84 žáků. Od roku 1903 byla škola dále rozšířena na pětitřídní, takže řídící učitel se musel odstěhovat ze školy do jiného domu a později byl uprázdněn pro vyučování i byt školníka. Pod patronací obecné školy začala v roce 1897 působit v Jívové i dvouroční zemědělská pokračovací škola, ale vzhledem k jejímu nedělnímu vyučování nenašla mezi rolnickým dorostem dost zájemců, takže musela být v roce 1916 zrušena. O návštěvě a studiu jívovských chlapců i a dívek na vyšších školách, včetně škol ve Šternberku a Olomouci, nemáme dostatek číselných údajů. Vzhledem k velikostí této obce by se dalo očekávat, že by zde mohla vzniknout tzv. měštanská škola, ale k tomu nedošlo. Zřejmě také jen dočasně působila v Jívové živnostenská pokračovací škola pro řemeslnické učně, která je v pramenech zmiňována k roku 1892. Na té se učilo jen několik hodin v týdnu a organizačně byla spojena se školou obecnou. Ludwig Stanzl učil v Jívové celkem 34 let, tj. až do roku 1895 (zemřel o deset let později ve stáří 83 let), a zasloužil se o městečko také jako dlouholetý obecní tajemník a ředitel kostelního kůru. Potom jej nahradilv řízení školy jeho dřívější pomocník Karl Schofer, a to až do roku 1924. I když bylo tehdy poměrně obvyklé, že zejména tzv. nadučitelé či řídící učitelé zůstávali na jednom místě řadu let, těžko by se asi hledal případ, že se v jedné obci za sto let v této funkci vystřídaly jenom tři osoby. To svědčilo nejen o kvalitě těchto vychovatelů dětí a mládeže, ale také o jejich autoritě, jakou jim v tomto případě poskytovala obec Jívová. Jívovský farní kostel s umělecky cenným interiérem jako by svým dominantním postavením uprostřed městečka symbolizoval i navenek spojení zdejších věřících s církví a náboženským životem. V této době se také již podstatněji neměnil, jenom byl čas od času renovován a opravován, někdy ne zrovna šťastně, případně modernizován a doplňován o umělecké dary některých farníků. V roce 1888 byly v kostele instalovány nové varhany. Pokus o oživení poutí k tomuto kostelu na počátku 20.století se však neujal. Za první světové války byly čtyři hlavní zvony kostela rekvírovány a roztaveny pro výrobu zbraní, nové byly pořízeny ve Vítkovických železárnách až v roce 1922.

Seznam kantorů a ředitelů

Gebuhr Johann Michael 1713
Wachsmamm Ignatius 1784 – 1785
Berger Josef 1785 – 1826
Berger Florian 1826 – 1861
Stanzl Ludwig 1861 – 1895
Schofer Karl 1895 – 1924
Hoffmann Oswald 1924 – 1942
Maier Reinhard, proz. správce 1942 – 1944
Kauerová Grete, proz. správkyně 1944 – 1945
Čechák ]osef 1945 – 1946
Mikolov Michal, proz. správce 1946
Kelnar Jaroslav 1946 – 1948
Jahn František 1948 – 1949
Andrýsek Vladimír 1949 – 1950
Lenhart Vratislav 1950 – 1954
Kolomazník Miloš 1954 – 1956
Husek Josef 1956 – 1971
Vychodil Ivo 1971 – 1976
Zlámal Vilém 1976 – 1992
Jašek Josef 1992 – 1996
Mgr. Krátká Pavla 1996 – 2016
Mgr. Fryčáková Žaneta 2016 – doposud

Naše škola

<a href="http://www.in-pocasi.cz" title="Počasí">POČASÍ (OL.KRAJ)</a>
Středa 16. října 2019
Říjen 2019
Po Út St Čt So Ne
« Úno    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031